Rumah > Produk > Perantaraan > (2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile
(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile
  • (2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile

(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile

(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile
NO CAS:207557-35-5
Formula Molekul:C₇H₉ClN₂O
Rupa: Kuning Pucat hingga Coklat Muda Pepejal
Takat Lebur:>60°C (dis.)
Berat Molekul:172.61
Penggunaan: Vildagliptin Intermediates​

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk

(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile NO CAS:207557-35-5

Penggunaan: Perantaraan Vildagliptin

Nama Kimia (2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-9-pyrrolidinecarbonitrile
sinonim (2S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile; (2S)-1-Chloroacetylpyrrolidine-2-carbonitrile; (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile; 1-Chloroacetyl-2-(S)-cyanopyrrolidine
Nombor CAS 207557-35-5
Formula molekul C₇H₉ClN₂O
Penampilan Kuning Pucat hingga Coklat Muda Pepejal
Takat lebur >60°C (dis.)
Berat Molekul 172.61
Penyimpanan Higroskopik, Peti sejuk, di bawah suasana lengai
Keterlarutan Kloroform (Sedikit), DMSO (Sedikit), Metanol (Sedikit)
Kestabilan Higroskopik
kategori Blok bangunan; Kekotoran Ubat Farmaseutikal/API/Metabolit;
Aplikasi (2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-9-pyrrolidinecarbonitrile ialah perantara utama untuk perencat dipeptidyl peptidase IV Vildagliptin
GHS
Piktogram Pictogram
Kata Isyarat Amaran
Pernyataan Bahaya H302 : Memudaratkan jika tertelan.
H315 : Menyebabkan kerengsaan kulit.
H319 : Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
H335 : Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan.
Kenyataan Berjaga-jaga P501 : Buang kandungan/bekas ke loji pelupusan sisa yang diluluskan.
P261 : Elakkan daripada menyedut habuk/ wasap/ gas/ kabus/ wap/ semburan.
P270 : Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk ini.
P271 : Gunakan hanya di luar atau di kawasan pengudaraan yang baik.
P264 : Basuh kulit dengan bersih selepas pengendalian.
P280 : Pakai sarung tangan pelindung/pelindung mata/pelindung muka.
P302 + P352 : JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.
P337 + P313 : Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P305 + P351 + P338 : JIKA TERKENA MATA: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta sentuh, jika ada dan mudah dilakukan. Teruskan membilas.
P362 + P364 : Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum digunakan semula.
P332 + P313 : Jika kerengsaan kulit berlaku: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P301 + P312 + P330 : JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN/doktor jika anda tidak sihat. Bilas mulut.
P304 + P340 + P312 : JIKA TERSEDUT: Pindahkan orang ke udara segar dan pastikan selesa untuk bernafas. Hubungi PUSAT RACUN/doktor sekiranya anda berasa tidak sihat.
P403 + P233 : Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan bekas tertutup rapat.
P405 : Stor berkunci.

Teg Panas: (2S)-1-(Chloroacetyl)-2-Pyrrolidinecarbonitrile, China, Pembekal, Pengilang, Kilang

Tag Produk

Kategori Berkaitan

Hantar Pertanyaan

Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.