Rumah > Produk > Perantaraan > 4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)
4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)
  • 4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)

4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)

Nama Produk:4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)
NO CAS:1603-02-7
Formula Molekul: C4H7N5O4S
Berat Formula:221.19
Sinonim:2,5,6-Triamino-4-(hidrogen sulfat)4-pirimidinol.

Hantar Pertanyaan

Penerangan Produk

4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate)

CAS No:1603-02-7  

Tapak pembuatan:Auton
Spesifikasi:Dalam rumah.

Saiz kumpulan:600kg.

Kapasiti tahunan:2000mt

Nama Kimia 6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine Sulfate
sinonim 2,5,6-Triamino-4-(hidrogen sulfat)4-pirimidinol.
Nombor CAS 1603-02-7
Formula molekul C₄H₇N₅O₄S
Penampilan Kuning Pucat kepada Kuning Pepejal
Takat lebur >260°C (dis.)
Berat Molekul 221.19
Penyimpanan Peti ais
Keterlarutan Pangkalan Berair (Sedikit)
kategori Blok bangunan; Pelbagai;
Aplikasi 6-Hydroxy 2,4,5-Triaminopyrimidine Sulfate (cas# 1603-02-7) ialah sebatian yang berguna dalam sintesis organik.
Pernyataan berjaga-jaga.
P261 Elakkan daripada menghirup habuk/wasap/gas/kabut/wap/semburan.
P264 Basuh bersih-bersih selepas mengendalikan.
P271 Gunakan hanya di luar atau di kawasan pengudaraan yang baik.
P280 Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/pelindung mata/pelindung muka.
P302+P352 Jika pada kulit: Basuh dengan sabun dan air.
P304+P340+P312 Jika tersedut: Alihkan mangsa ke udara segar dan biarkan berehat dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas-
ing. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda berasa tidak sihat.
P305+P351+P338 Jika terkena mata: Bilas dengan berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta sentuh jika ada dan mudah dilakukan – teruskan membilas.
P332+P313 Jika kerengsaan kulit berlaku: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

P337+P313 Jika kerengsaan mata berterusan: dapatkan nasihat/rawatan perubatan.
P362 Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum digunakan semula.

P403+P233 Simpan di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik. Pastikan bekas tertutup rapat. Kedai P405 dikunci.
P501 Buang kandungan/bekas ke loji pelupusan sisa yang diluluskan.
Pengendalian dan penyimpanan
Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian yang selamat: Elakkan sentuhan dengan kulit dan mata. Elakkan penyedutan wap atau kabus. Jauhkan daripada sumber pencucuhan - Dilarang merokok. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah pembentukan elektro-
caj statik. Untuk langkah berjaga-jaga lihat bahagian 2.2.
Keadaan untuk penyimpanan yang selamat, termasuk sebarang ketidakserasian: Pastikan bekas bertutup rapat di tempat yang kering dan berventilasi baik. Bekas yang dibuka mesti ditutup semula dengan teliti dan disimpan tegak untuk mengelakkan

kebocoran.
Kegunaan akhir khusus: Bahan kimia makmal, untuk penyelidikan dan pembangunan saintifik sahaja.

Teg Panas: 4-Pyrimidinol,2,5,6-Triamino4-(Hidrogen Sulfate), China, Pembekal, Pengilang, Kilang

Tag Produk

Kategori Berkaitan

Hantar Pertanyaan

Sila berasa bebas untuk memberikan pertanyaan anda dalam borang di bawah. Kami akan membalas anda dalam masa 24 jam.